STEM OPTekstvak:                                                                                                         KINDERVERENIGING                                                          BARSINGERHORN
         
                                                                                          HOE WERKT HET STEMMEN?
Als u lid bent van de Rabobank, dan krijgt u automatisch een stembiljet. Hierop staat een code vermeld waarmee u 5 stemmen kunt uitbrengen. In de periode van 23 april t/m 14 mei kunt u via internet stemmen. U kunt maximaal 2 stemmen per vereniging/ stichting geven. Wij hebben natuurlijk de wens dat u uw stem  aan onze vereniging uit Barsingerhorn geeft. Bent u niet vertrouwd met internet, dan willen wij u graag helpen bij het stemmen. U kunt een mailtje  sturen naar rccbarsingerhorn@gmail.com of contact opnemen met k-boem. Dan zorgen wij er voor dat uw stemmen niet verloren gaan. Het zou fantastisch zijn als u, 
uw familie, vrienden, buren, collega’s of andere bekenden wilt uitnodigen om aan onze vereniging hun stemmen te geven. Alvast enorm bedankt.

Tekstvak:  STEM OP K-BOEM

Tekstvak:   LAAT UW STEM NIET VERLOREN GAAN EN